Slider

Het jaartraject bestaat uit 2 delen van elk een half jaar.

Zoals een tuin niet kan bloeien na een dag of een week hard werken, zo kan iemand die last heeft van belemmerende overlevingsmechanismen niet in een dag of een week tot bloei worden gebracht. Wij hebben de ervaring dat daar ongeveer een jaar voor nodig is.

stepsgraphicver4

1e deel: intake en bewustwording

Dit deel bestaat uit

  • Twee onderzoeken op basis van een 360 graden feedback:
    • met behulp van een Life Style Inventory (LSI). De LSI geeft inzicht in de belemmerende overlevingsmechanismen;
    • op basis van de gewenste gedragscompetenties. Dit geeft inzicht in de competenties waar de deelnemer aan moet werken.
  • een tweedaagse training over bewustwording van de belemmerende overlevingsmechanismen en hoe de deelnemers daar zeggenschap over kunnen krijgen.
  • 4 coachgesprekken van elk 2 uur met 2 coaches tegelijkertijd.

Elke maand vind er een coachgesprek plaats.
De deelnemers krijgen een uitgebreid professioneel verslag zodat zij zich voor 100% kunnen concentreren op de coaching. De verslagen samen vormen een naslagwerk.
We werken met elkaar op basis van commitment.
Tussendoor is er een intervisiebijeenkomst met als doel om elkaar te leren coachen.
Voor de bewustwording van de deelnemers gebruiken wij de door Willem Geene ontwikkelde Meesterschapschaal ©.

2e deel: effectief in actie komen vanuit neutraliteit en met de benodigde gedragscompetenties

Dit deel bestaat eveneens uit een 2 daagse training en 4 coachgesprekken. Hierin leren de deelnemers om effectief in actie te komen en daarbij de gedragscompetenties die nodig zijn te ontwikkelen en toe te passen. Deze competenties zijn bijvoorbeeld “constructief leiderschap, helder communiceren, inspirerend presenteren en overtuigen”. Tussendoor vindt er weer een intervisiebijeenkomst plaats.
In het tweede deel nemen de deelnemers de verantwoordelijkheid voor een project, zodat zij de gedragscompetenties in de praktijk toe moeten passen.

Evaluatie.

Aan het eind van het traject vindt er een eindevaluatie plaats.

Een belangrijke sleutel om onzekerheid te elimineren, is je nek uit te steken en in actie te komen vanuit het “niet weten”.
(Willem Geene)

Kosten Jaartraject

De kosten per deelnemer zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en nader overeen te komen.