Slider

Visie

Wanneer je een tuin tot bloei wilt brengen, dan moet je eerst alle "rotzooi" in de grond weghalen en daarna de grond omspitten zodat de grond vrij kan ademen. De "rotzooi" betreft belemmerende overlevingsmechanismen. Deze verstoren n.l. het effectief gebruik van gedragscompetenties zoals persoonlijk leiderschap, communicatie en overtuigen. Daar effectiviteit afhankelijk is van kwaliteit en acceptatie van de persoon en zijn/ haar producten (Effectiviteit=Kwaliteit*Acceptatie en de acceptatie sterk afhangt van de gedrag en houding, zijn de meeste professionals onvoldoende effectief. Lees meer »

Bewustzijn van belemmerende overlevingsmechanismen ligt aan de basis van een gelukkig en productief leven en van duurzame en vruchtbare relaties.
(Willem Geene)

Missie

Zo veel mogelijk professionals bevrijden van hun belemmerende overlevingsmechanismen zodat ze geschoond de gewenste gedragscompetenties kunnen leren toepassen, waardoor hun effectiviteit gemaximaliseerd wordt.